måndag 29 januari 2018

Rapport

I helgen läste Skåne och jag trettiofyra sidor ur Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Det innebär en medelläshastighet på sjutton sidor per dygn. Innan hade vi läst femtiofyra sidor på ungefär åttio dagar vilket innebär en medelläshastighet på typ noll sidor per dygn.

Man kan konstatera att vi fick upp farten, och alltså nådde vi den här helgens målsättning.

Helgens friktion: Skåne tyckte att jag läste för snabbt, men det gjorde jag inte.

Inga kommentarer: